097.7164.818

Daily Marketing

Insert Image
- Cung cấp giải pháp công nghệ marketing cho các đối tác.
- Tối ưu hóa phân tích dữ liệu khách hàng và truyền thông điệp đến từng khách hàng cụ thể tên nền tảng đa kênh.
- Giúp đối tác kiểm soát hành vi khách hàng và nâng cao hiệu suất bán hàng, Giảm chi phí bán hàng và truyền thông.