097.7164.818

Chính Sách Quyền Riêng Tư


Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với mọi thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Daily Media tham chiếu đến hoặc liên kết đến Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân áp dụng bất kể bạn sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi Cam kết không thu thập thông tin của khách hàng và sử dụng vào mục đích riêng bao gồm:

  • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;
  • Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; và
  • Thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn của bên thứ ba.


Thời gian hết hạn của việc lưu trữ thông tin:

thông tin của các thành viên sẽ được lưu trữ từ 02 cho đến 05 năm. 


CONTACT US

ADDRESS

TRỤ SỞ: Thôn Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

VP: 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

WORKING HOURS

Monday-Friday: 9:00 – 18:00
Saturday: 11:00 – 12:00
Sunday: Closed