097.7164.818


Điều Khoản DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với trang web của Daily Media (từ đây được gọi bằng "Trang Web", “Website”). Mục đích chính và duy nhất của website này là cung cấp cung cấp thông tin cho các dịch vụ chúng tôi cung cấp là quay dựng video: như Quay TVC, Quay phim doanh nghiệp... Các cụm từ "chúng tôi", "của chúng tôi," và "Dailymedia" được sử dụng dưới đây sẽ được sử dụng đại diện cho Công ty Cổ phần Truyền Hình Daily, trong khi thuật ngữ "bạn" đề cập đến những khách hàng đang truy cập, đã truy cập và sử dụng thông tin từ Website.


Các tổ chức, hay cá nhân đã, đang truy cập vào website sẽ được cung cấp thông tin chính xác với và hợp pháp nhờ có các hợp đồng và không trái với các quy định của pháp luật.

Chúng tôi cung cấp thông tin trong các bài đăng trên Website với mục đích hỗ trợ thông tin để khách hàng nắm bắt được dịch vụ

Các thông tin đã được đăng trên website tuân thủ  theo tất cả các luật áp dụng (nếu có), không đăng những thông tin hoặc sản phẩm bị cấm bởi pháp luật.


CONTACT US

ADDRESS

TRỤ SỞ: Thôn Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

VP: 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

WORKING HOURS

Monday-Friday: 9:00 – 18:00
Saturday: 11:00 – 12:00
Sunday: Closed