097.7164.818

Tuyển dụng

VỊ TRÍ NHÂN SỰ CẦN TUYỂN

Insert Image

Gia nhập cùng chúng tôi

Daily Media đã và đang xây dựng để luôn là một tổ hợp truyền thông hàng đầu Việt Nam, giá trị của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sức mạnh nội lực cộng với sự hợp tác chặt chẽ của bạn bè đối tác rộng khắp. Với phương châm lao động cật lực, kỷ luật và đầy sáng tạo cùng với sự kết hợp hài hòa của những giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống với tinh hoa văn hóa thế giới. Gia nhập cùng chúng tôi để cùng sáng tạo ra những giá trị mới.


VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO CẦN TUYỂN

Giám đốc CNTT (CTO)

Giám đốc sáng tạo

Giám đốc chiến lược

Giám đốc truyền thông

Giám đốc mỹ thuật

Giám đốc sản xuất

VỊ TRÍ NHÂN SỰ CẦN TUYỂN


Cán bộ quản lý kế hoạch

quản lý nội dung mxh

thiết kế đồ hoạ

nhân viên sản xuất

nhân viên sáng tạo ý tưởng

copy writer